TEASER

STILLS

CREDITS

Lyrics | Nikos Moraitis
Director | Art Director | Dimitrios C. Masouras
DoP | Cinematographer | Editor | Colorist
Konstantinos Andrikoulas
Title Designer | Konstantinos Afthinos
Actor | Georgios Iatrou
Dancer | Labros Kazeros
Make Up | Hair Artists | Antigoni Aktritidou & Agoritsa Bismpiroula
Styling | GiannisTrakas
Production | Nikos Mertzanos | Teo Pouzbouris
Mix | Teo Pouzbouris
Mastering | Kyriakos Asteriou
Special Thanks | White Box Studio | The Male studio | Acropolis View Hotel