CREDITS

Photographic Exhibition “ILIR: A Sun of Sequins”
Photographer | Art Director | Dimitrios C. Masouras
Photography Assistant | Photo Editor | Eva Zania
Concept | Dimitrios C. Masouras, Orestis Tziovas & Xristina Margioti
MUA | Tzimos Chronis
Models | Eva Koymarianoy, Anna Kouroupou, Orestis Tziovas & Liatsos Ektoras